Lavenergi

Lavenergi er godt for din pengepung og miljøet

 

Kort fortalt har et lavenergihus et markant lavere energiforbrug til opvarmning og varmt vand end traditionelle parcelhuse.

Hvordan opnår du et energiforbrug, der ligger på halvdelen af, hvad huse opført efter de gældende krav har?
Huset er på alle sider foret med 300 mm isolering og opvarmes med et jordvarmeanlæg. Huset har et godt indeklima med et Genvex ventilationsanlæg, der opvarmer den friske luft med udsugningsluften, hvorved varmetabet holdes på et minimum.

Vores huse kategoriseres som Lavenergiklasse 1, der forventes at blive lovkrav fra 2015. Desuden er huset forberedt til 0-energi, der som ordet antyder, har et energiforbrug til opvarmning tæt på 0 KW/m2.

Lavenergihuse har dispensation for tilslutning til den kollektive varmeforsyning i dit område.

Vælger du Byggeteam Optikon som hovedentreprenør på dit nye lavenergihus eller –tilbygning, har du valgfrihed med hensyn til…

Materialer til gulve og indervægge
Husets eller tilbygningens størrelse
Facadens overflade – Mursten, pudsede mure, eternit eller træ…

Er du interesseret i yderligere information om lavenergibyggeri, så kontakt os på mail eller ring til os på 7564 8797.

Genvex

BLIV KONTAKTET